Prehľad ťažby za Máj 2024

Zisťovanie škôd v 5.stupni ochrany v Mútnom V mesiaci Máj v našom Pozemkovom spoločenstve prebiehali ťažby v lokalitách Paseka, Pekelná a v Mútnom, kde sa pílili sucháre a prebierkové drevo. Práce vykonával Ján Šimurda z Oravského Veselého. Po ťažbách prebiehalo uhadzovanie a pálenie haluziny. Po skončení ťažby v lokalite Paseka bolo treba opäť vyčistiť odvozné […]

Prehľad ťažby za Marec a Apríl 2024

Manipulácia dreva na sklade a odvoz palivového dreva – video V mesiacoch Marec a Apríl boli ťažobné práce utlmené a dopredávalo sa len palivové drevo. Ku koncu Apríla začali ťažby prebierok a suchárov v Paseke, Pekelnej a zopár kúskov aj v Bore. Práce vykonáva Ján Šimurda z Oravského Veselého. Na konci marca sme vyhlásili súťaž […]

Valné zhromaždenie 2024

Dňa 14. apríla 2024 sa v sále Kultúrneho domu v Breze konalo Valné zhromaždenie podielových spoluvlastníkov nášho Pozemkového spoločenstva. Bezmála 70 % podielnikov bolo  predsedom Petrom Sitárikom oboznámených s prácami Urbáru za minulý rok 2023, bola prečítaná správa dozornej rady aj správa Odborného lesného hospodára Ing. Michala Grigu. Výbor pozemkového spoločenstva predložil zhromaždeniu návrh na […]

Prehľad ťažby za Január a Február 2024

Od začiatku Nového roka v našich Urbárskych lesoch pokračovali ťažobné práce v domácich lokalitách – Paseka, Bor a začali sa píliť aj prebierky v Mútnom.V lesnom celku Pekelná sa dopredalo drevo z minuloročnej ťažby v objeme  13 m3 .V lesnom celku Paseka JPRL 154 sa vykonala ťažba dreva v blízkosti cesty. Práce vykonával Peter Joštiak […]

Valné zhromaždenie 2024

Dňa 14. apríla 2024 o 13:00 hod. sa v sále Kultúrneho domu v Breze uskutoční Valné zhromaždenia nášho Pozemkového spoločenstva. Začiatok prezentácie je od 11:30 hod. do 12:55 hod. Pri prezentácii ste povinný sa preukázať pozvánkou a dokladom totožnosti. Ak sa VZ nemôžete zúčastniť môžete splnomocniť svojho zástupcu. Pozvánka na Valné zhromaždenie – pozri tu.

Súhrn vykonaných prác za rok 2023

Za rok 2023 sa ťažilo len drevo napadnuté kôrovcom v lokalitách Pod Háj, Paseka, Pekelná a v Mútnom. Na konci roka sa začala aj ťažba v lokalite Bor pri Beňadove, kde sa pílili sucháre a robila sa aj prebierka. Dohromady sa tak za celý rok vyťažilo a predalo 1394, 72 m3 dreva – z toho bolo […]