Prehľad ťažby za Marec a Apríl 2024

Manipulácia dreva na sklade a odvoz palivového dreva - video

V mesiacoch Marec a Apríl boli ťažobné práce utlmené a dopredávalo sa len palivové drevo. Ku koncu Apríla začali ťažby prebierok a suchárov v Paseke, Pekelnej a zopár kúskov aj v Bore. Práce vykonáva Ján Šimurda z Oravského Veselého.
Na konci marca sme vyhlásili súťaž na ťažbu prebierok v lokalite Paseka a Pod háj vo veľmi náročných terénoch. Aj napriek viacerým obhliadkam sa do súťaže okrem J.Šimurdu oficiálne nik neprihlásil, lebo neboli ochotný akceptovať našu cenu za ťažbu 30 € / m3. 
V nasledujúcich mesiacoch sa budú vykonávať prebierkové ťažby a náhodné ťažby v lokalitách Paseka, Pekelná, Pod háj, Stračí háj a Bor. 
Po ťažbách v Mútnom prebiehalo uhadzovanie a pálenie haluziny. 

Hlavnou náplňou v týchto jarných mesiacoch však bolo sadenie, ktoré prebiehalo v Pekelnej, Stračom háji a v Mútnom. Dohromady sa vysadilo 8 000 kusov sadeníc – hlavne buk, smrek, jedľa

Do 30. Apríla nám zatiaľ stále nebola doručená zmluva k úspešnému projektu na obnovu lesa v sume 95 000 €. a tak tieto prostriedky zatiaľ nemôžeme čerpať.

Vzhľadom k tomu, že pozemky na ktoré sústreďujeme drevo k odvozu majú súkromný roľníci v prenájmoch musíme priebežne vykonávať čistenie týchto skladov.
Cena za palivové drevo je: pre občanov Brezy 20 € a pre ostatných záujemcov 25 € za jeden priestorový meter (1 prm = 0,64 m3). V období (Mar.-Apr.) sa predalo drevo za sumu 580,00 € za 29,00 prm (t.j. 18,56 m3). V dĺžkach sa predalo dohromady 46,268 m3 dreva za cenu 2781 € bez DPH.

Za ťažbu a približovanie dreva vyplatil Urbár ťažbárom dohromady 00000€ bez DPH.

Zoznam kupujúcich subjektov:

  • ProLes s.r.o., Dlhá nad Oravou 91, IČO: 55523633,
  • M rez s.r.o., Hruštín 1/34, IČO: 55021000

Urbár opäť podporil dobrú akciu v Obci, keď OZ Naša Breza daroval májku z prebierkovej ťažby v Pekelnej