Ponuka na ťažbu prebierok

URBÁR – POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO OBCE BREZA vzhľadom na aktuálny nedostatok ťažbárskych kapacít ponúka prácu na vykonanie prebierkových ťažieb v lokalite LC Lokca JPRL 154 (Paseka) a JPRL 535 (Pod háj). Jedná sa o ťažbu v náročnom teréne so sklonom až 50 %, kde je potrebný aj kôň.
Viac informácií a možnú obhliadku porastov si môžete dohodnúť s predsedom Urbáru p. Petrom Sitárikom na tel. 0915 875 857 alebo napíšte email na urbarbreza1@gmail.com