Valné zhromaždenie 2024

Dňa 14. apríla 2024 o 13:00 hod. sa v sále Kultúrneho domu v Breze uskutoční Valné zhromaždenia nášho Pozemkového spoločenstva. Začiatok prezentácie je od 11:30 hod. do 12:55 hod. Pri prezentácii ste povinný sa preukázať pozvánkou a dokladom totožnosti. Ak sa VZ nemôžete zúčastniť môžete splnomocniť svojho zástupcu. Pozvánka na Valné zhromaždenie – pozri tu.