Súhrn vykonaných prác za rok 2023

Za rok 2023 sa ťažilo len drevo napadnuté kôrovcom v lokalitách Pod Háj, Paseka, Pekelná a v Mútnom. Na konci roka sa začala aj ťažba v lokalite Bor pri Beňadove, kde sa pílili sucháre a robila sa aj prebierka. Dohromady sa tak za celý rok vyťažilo a predalo 1394, 72 m3 dreva – z toho bolo v dĺžkach predaných 1183, 108 m3 a na palivo bolo predaných 211, 612 m3 dreva. Samovýroba v Mútnom a Pod hájom bola dohromady 18,49 m3 dreva.
Po ťažbách sa vždy vykonalo aj uhádzanie alebo pálenie haluziny a vyčistili sa odvozné miesta.

Sadenie prebiehalo hlavne v lokalite Pekelná a dosádzalo sa v lokalitách Paseka . Za celý rok sa zasadilo dohromady 112 050 sadeníc – v jarnom období 61 050 ks a v jesennom období 51 000 ks. Druhové zloženie bolo Buk lesný – 67 % , Smrek obyčajný – 23 %, Borovica, Smrekovec, Jedľa, Dub – 10 %. Spolu so sadením sa vykonával aj náter Cervakolom proti ohryzu zveri.

V letných mesiacoch sa vykonávalo aj vyžínanie okolo stromčekov v lokalite Pekelná na ploche 29,66 ha.

Predseda Urbáru Peter Sitárik spolu s OLH Ing. Michalom Grigom v máji podávali projekty na finančnú podporu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na zalesňovanie a za obmedzenie ťažby v 5.stupni ochrany v Mútnom. Vzhľadom k tomu, že plán starostlivosti o lesy bol schválený až v septembri 2023, bolo treba neustále dopĺňať potrebné dokumenty a potvrdenie počas celého roka. Napokon až vo februári 2024 sa konečne podarilo všetko uzavrieť a projekty nám boli schválené. Za obmedzenie ťažby v Mútnom na výmere 54,16 ha. dostaneme 34 170 € a z projektu na obnovu lesov nám bolo schválených 95 772 €.

Okrem prác v lese sa Urbár venuje aj podpore kultúrnych a športových akcií v našej Obci.  Sponzorsky sme podporili aj futbalový turnaj ulíc o pohár starostu obce, keď sme navarili guláš pre všetkých účastníkov. Prispeli sme aj vecnou cenou na poslanecký ples. Prispeli sme občerstvením aj na Silvestrovský prechod Brezanským chotárom.