Prehľad ťažby za Máj 2024

Zisťovanie škôd v 5.stupni ochrany v Mútnom

V mesiaci Máj v našom Pozemkovom spoločenstve prebiehali ťažby v lokalitách Paseka, Pekelná a v Mútnom, kde sa pílili sucháre a prebierkové drevo. Práce vykonával Ján Šimurda z Oravského Veselého. 
Po ťažbách prebiehalo uhadzovanie a pálenie haluziny. Po skončení ťažby v lokalite Paseka bolo treba opäť vyčistiť odvozné miesto.

V lokalitách Pekelnej, Stračom háji a v Mútnom prebiehalo dosádzanie sadeníc – hlavne buk, smrek, jedľa

Na konci mesiaca sme opäť na PPA podali žiadosť o finančnú podporu v programe NATURA 2000 na lesy v Mútnom, ktoré sa nachádzajú v 5. stupni ochrany. Za rok 2022 nám až v máji tohto roku prišlo rozhodnutie o priznaní podpory vo výške 2655 €.

Cena za palivové drevo je: pre občanov Brezy 20 € a pre ostatných záujemcov 25 € za jeden priestorový meter (1 prm = 0,64 m3). V Máji sa predalo palivové drevo za sumu 1460,00 € za 73,00 prm (t.j. 46,72 m3). V dĺžkach sa predalo dohromady 84,56 m3 dreva za cenu 4880 € bez DPH.

Za ťažbu a približovanie dreva vyplatil Urbár ťažbárom dohromady 5021 € bez DPH. 
Za sadenie v Breze a Mútnom (mesiace apríl- máj + doplatok z jesene minulého roka) sa vyplatilo dohromady 7180 € bez DPH.

Zoznam kupujúcich subjektov:

  • ProLes s.r.o., Dlhá nad Oravou 91, IČO: 55523633,

Predseda Urbáru Peter Sitárik počas mája vyplácal podiely za rok 2023 a do konca mesiaca vyplatil skoro všetkých žijúcich podielnikov cca 97%.  
Spolu s našim OLH Ing. Michalom Grigom bol predseda v Mútnom zisťovať a spisovať škody v lesoch, ktoré sa nachádzajú v 5.stupni ochrany, aby sme mohli opäť požiadať o náhradu za obmedzenie obhospodarovania (pozri foto).
Peter Sitárik v časti Pekelná a Pod háj rozniesol a inštaloval lapače podkôrneho hmyzu.

V nasledujúcich týždňoch bude prebiehať ťažba vývratov a suchárov v časti Pekelná a Pod háj. V Pekelnej sa bude robiť aj prerezávka v mladých porastoch a prebierka.
Fotogaléria:
vývraty v Pekelnej, lapače podkôrneho hmyzu v Pekelnej,
úprava skladu Paseka,
pálenie haluziny v Mútnom a dokumentácia škôd v 5.stupni ochrany v Mútnom