Vitajte na našej stránke

URBÁR - POZEMKOVÉ

SPOLOČNESTVO OBCE BREZA

AKTUALITY

LESY A ICH VYUŽITIE

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou našej prírody. Preto ich musíme vnímať nielen ako zdroj dreva, ale hlavne ako ekosystém bez ktorého by sme nemohli normálne žiť.

Z tohto dôvodu sme povinný sa o naše lesy starať a zabezpečiť v nich odborné obhospodarovanie trvalo udržateľným spôsobom.

Je našou povinnosťou zanechať zdravé lesy aj pre našich potomkov.

dostupné online na https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/vyhladavanie

dostupné online na https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/vyhladavanie

dostupné online na https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/vyhladavanie

dostupné online na https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/vyhladavanie

DOKUMENTY

Dokumenty Pozemkového spoločenstva URBÁR – POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO OBCE BREZA, ktoré boli schválené Valným zhromaždením dňa 6.11.2017 v Breze

Stanovy Pozemkového spoločenstva schválené dňa 6.11.2017

Zmluva Pozemkového spoločenstva schválená dňa 6.11.2017

Systém náležitej starostlivosti Pozemkového spoločenstva ako hospodárskeho subjektu uvádzajúceho na trh drevo a výrobky z dreva

ŠTATISTIKY

Štatistické ukazovatele hospodárenia nášho Pozemkového spoločenstva

CELKOVÁ VÝMERA k.ú breza a k.ú. Mútne

Hektárov
0

VÝMERA LESNÝCH POZEMKOV

Hektárov
0

Množstvo vyťaženého dreva od roku 2021

metrov kubických
0

Množstvo vysadených stromčekov od roku 2021

kusov
0

GALÉRIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.