Prehľad ťažby za Január a Február 2024

Od začiatku Nového roka v našich Urbárskych lesoch pokračovali ťažobné práce v domácich lokalitách – Paseka, Bor a začali sa píliť aj prebierky v Mútnom.
V lesnom celku Pekelná sa dopredalo drevo z minuloročnej ťažby v objeme  13 m3 .
V lesnom celku Paseka JPRL 154 sa vykonala ťažba dreva v blízkosti cesty. Práce vykonával Peter Joštiak ml. z Brezy a dohromady (dec.-feb.) sa z celého celku predalo 121,12 m3 dreva v dĺžkach a 46,22 m3 palivového dreva.

Ťažbu suchárov a prebierok v poraste JPRL 174 – lokalita zvaná Bor vykonával Ján Šimurda z Or. Veselého. V období (dec.-jan.) sa vyťažilo a predalo dohromady 242,12 m3 v dĺžkach a 7,04 m3 (11,00 prm) palivového dreva.

V Januári sa začala ťažba suchárov a prebierok v Mútnom v lokalite zvanej Spálený Grúnik. Z porastov JPRL 368/a, 368/b a 364/c sa celkovo vyťažilo a predalo 347,03 m3 v dĺžkach a 26,27 m3 (41,05 prm) palivového dreva.
Na konci februára a začiatkom marca sme museli vyčistiť celé odvozné miesto vo vlastníctve LESY SR. Odvozné miesto bolo upravené traktorom s nakladačom.

Cena dreva sa opäť odvíjala od jeho kvality, ktorá je v kvalitatívnej triede III.B a III.C/D (KPZ – sucháre s tvrdou hnilobou a prasklinami).
Suma za predané drevo (jan.-feb.2024) v dĺžkach bola 25 456 € bez DPH (pri predaji dreva do Poľska je tovar oslobodený od DPH podľa §43 zákona o dani z pridanej hodnoty).

Cena za palivové drevo je: pre občanov Brezy 20 € a pre ostatných záujemcov 25 € za jeden priestorový meter (1 prm = 0,64 m3). V období (Jan.-Feb.) sa predalo drevo za sumu 1795,00 € za 96,28 prm (t.j. 61,62 m3).

Za ťažbu a približovanie dreva vyplatil Urbár ťažbárom dohromady 11189€ bez DPH.

Zoznam kupujúcich subjektov:

  • ProLes s.r.o., Dlhá nad Oravou 91, IČO: 55523633,
  • PEMŠAL s.r.o., Čimhová 40, IČO: 47055090
  • Ing. Miroslav Jaššo, Hruštín 705/29, IČO: 40983871
  • MDM-Trans, Horelica 40, IČO: 46393811

Fotogaléria z ťažby v lokalite Paseka, kde po ťažbe prebehlo uhádzanie haluziny a po odvoze dreva sa vyčistil a upravilo odvozné miesto traktorom s nakladačom.