Valné zhromaždenie 2024

Dňa 14. apríla 2024 sa v sále Kultúrneho domu v Breze konalo Valné zhromaždenie podielových spoluvlastníkov nášho Pozemkového spoločenstva. Bezmála 70 % podielnikov bolo  predsedom Petrom Sitárikom oboznámených s prácami Urbáru za minulý rok 2023, bola prečítaná správa dozornej rady aj správa Odborného lesného hospodára Ing. Michala Grigu.

Výbor pozemkového spoločenstva predložil zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku za rok 2023 v0 výške 100 640 € pred zadanením (t.j. na dividendy sa bude vyplácať 79 062 €). Valné zhromaždenie takto predložený návrh schválilo.

Naše pozemkové spoločenstvo bolo požiadané Farským úradom v Breze o dar na zateplenie kostola v Breze vo výške 3896 €. Valné zhromaždenie túto žiadosť schválilo.
Predseda PS a OLH informovali o veľkých škodách na vysadených stromčekoch, ktoré ohryzom spôsobila lesná zver. Rozsah poškodenia spoločne zistia a vyčíslia škody, ktoré si budeme následne vymáhať od poľovníckeho združenia. Podľa doterajších zistení sa budú škody šplhať až do výšky niekoľko tisíc euro.
Zápisnica z Valného zhromaždenia vrátane všetkých správ predsedu DR, OLH, účtovnej uzávierky a žiadosti Farského úradu – stiahni tu.