Dokumenty – zmluva, stanovy a LV

Dokumenty Dokumenty Pozemkového spoločenstva: Zmluva Pozemkového spoločenstva Stanovy Pozemkového spoločenstva Systém náležitej starostlivosti pri uvádzaní dreva na trh List vlastníctva č. 1330 k.ú. Breza List vlastníctva č. 4137 k.ú. Breza List vlastníctva č. 1483 k.ú. Mútne List vlastníctva č. 4329 k.ú. Lokca List vlastníctva č. 4330 k.ú. Lokca

Prehľad ťažby September – December 2023

Prehľad prác za mesiace 09 až 12 / 2023 V mesiacoch september a október prebiehali ťažobné práce na vetrovej kalamite v Mútnom kde bolo vyťažených 209 m3 dreva – práce vykonal Peter Sitárik. Na konci septembra začali sadbové práce v časti Pekelná, ktoré vykonávala Monika Joštiaková. V septembri sa ešte dopĺňali papiere pre podporu z […]