Prehľad prác za mesiace 09 až 12 / 2023

V mesiacoch september a október prebiehali ťažobné práce na vetrovej kalamite v Mútnom kde bolo vyťažených 209 m3 dreva – práce vykonal Peter Sitárik.
Na konci septembra začali sadbové práce v časti Pekelná, ktoré vykonávala Monika Joštiaková.
V septembri sa ešte dopĺňali papiere pre podporu z Pôdohospodárskej agentúry.
V novembri sa začali ďalšie ťažobné práce v Mútnom, kde sa pílila kôrovcová kalamita. Dohromady bolo vyťažených 200 m3 dreva a práce vykonal Peter Sitárik.
V časti Bor v Breze sa začala píliť prebierka a sucháre – práce vykonával Ján Šimurda z Or.Veselého.. Pri kaplnke v Breze Pod Pekelnou bolo treba odstrániť stromy ktoré ju ohrozovali. Po vydaní príslušných povolení sa všetky stromy v okruhu kaplnky vypílili – ťažobné práce vykonal Peter Joštiak ml. Pri prácach nám asistovali aj Policajti zo Zákamenného za čo im ďakujeme.
Po ťažbe pri Kaplnke sa ihneď vykonalo uhádzanie haluziny a prebytočná haluzina sa zoštiepkovala a celé okolie sa upratalo.
 Foto z ťažby pri Kaplnke pod Pekelnou a z časti Bor
Video z ťažby pri Kaplnke pod Pekelnou – https://youtu.be/6UiyysdY6Iw
Video z ťažby prebierky v časti Bor – https://youtu.be/LtYtzTwpSXw