Dokumenty

Dokumenty Pozemkového spoločenstva:

Zmluva Pozemkového spoločenstva

Stanovy Pozemkového spoločenstva

Systém náležitej starostlivosti pri uvádzaní dreva na trh

List vlastníctva č. 1330 k.ú. Breza 
List vlastníctva č. 4137 k.ú. Breza 
List vlastníctva č. 1483 k.ú. Mútne 
List vlastníctva č. 4329 k.ú. Lokca
List vlastníctva č. 4330 k.ú. Lokca