Dokumenty – zmluva, stanovy a LV

Dokumenty Dokumenty Pozemkového spoločenstva: Zmluva Pozemkového spoločenstva Stanovy Pozemkového spoločenstva Systém náležitej starostlivosti pri uvádzaní dreva na trh List vlastníctva č. 1330 k.ú. Breza List vlastníctva č. 4137 k.ú. Breza List vlastníctva č. 1483 k.ú. Mútne List vlastníctva č. 4329 k.ú. Lokca List vlastníctva č. 4330 k.ú. Lokca